* Xeolocalizamos e acabouse o problema!

No DOG do día 7 de marzo de 2018, sae unha resolución da Xunta de Galicia anunciando a licitación, por máis de 1.000.000 de euros, para xeolocalizar os xacementos arqueolóxicos da Comunidade Autónoma. 

Por lóxica, supoñemos que para xeolocalizar un ben arqueolóxico, de calquera característica e atope onde se atope, a empresa que se faga ca contrata terá, primeiro, que visitar cada un dos xacementos para verificalo sobre o terreo. A verdade é que o prazo para realizar o traballo, cinco meses, se pisan o sitio, non nos parece moito, agás, claro, que os cartos dean para manter durante ese tempo, ao menos, un técnico en cada concello do país. Nin con esas! 

 

Ou é que só se van adicar a plasmar as coordenadas nun mapa? Se é así, que metodoloxía van a seguir? Utilizar a fotografía aérea, o LIDAR, PNOA ou drones para localizar algún castro ou algunha mámoa? E os que non se ven con estes medios, é dicir, a maioría?

Ou é que van a facer un copia e pega das coordenadas que lles facilite a propia Xunta de Galicia? Pois, se é dese xeito, vaiche boa! Abonda darse unha volta polo PBA (Plan Básico Autonómico) para caer da burra, cunha porcentaxe enorme de xácigos mal situados, sen contar aqueles que, simplemente, a pesar de estar catalogados, bluf, esfumáronse. E non nos referimos só a un insignificante pedrolo cunha insignificante coviña, non!, tamén se esvaeron monumentos lixeiramente máis grandes, como igrexas ou castelos. 

Entón? Pois a verdade é que xa estamos un chisco fartos de tanta orde, decreto, lei... que, ao final, non valen para nada, que sempre quedan en papel mollado. Neste país, cando se trata do idioma ou do patrimonio, barra libre, machucalos sae gratis.

Cantos sitios arqueolóxicos, catalogados e xeolocalizados, sufren agresións cada ano? Cantos desaparecen? En cantos se aplica a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia? E cando se aplica, as menos das veces, en que queda o conto? 

 

Non, pero eiquí os malos non son os que lle meten unha pa escavadora a unha mámoa, nin os que pasan cunha máquina de cadeas por riba da muralla dun castro, nin os que impiden que se visite un BIC durante os míseros catro días ao mes que marca a lei, nin os que poden traficar cunha peza arqueolóxica mentres Patrimonio decide se é ou non catalogable, nin os que arrasan cun buldozer un petroglifo, nin...

Eiquí os malos malísimos somos os que por sacar unha palla dunha cazoleta cun pau podemos ser multados, os malos malísimos somos os que denunciamos as continuas e premeditadas agresións a xacementos, os malos malísimos somos os que descubrimos sitios arqueolóxicos porque miúdo encordio para o propietario do terreo e o Concello... 

No Colectivo Patrimonio dos Ancares temos as carpetas ateigadas de comunicacións de novos sitios arqueolóxicos e denuncias pendentes de contestación, algunhas dende hai anos. Que o persoal que hai nos servizos de Patrimonio da Xunta son insuficientes? A nós que nos contan, que creen prazas. E non dicimos que “creen máis prazas”, non, senón que as creen. Cantos lustros hai que non se convocan oposicións para arqueológos da Xunta de Galicia?

E non será por non facilitarlles as cousas á Administración. Sabemos que para chegar a moitos sitios, sobre todo na montaña, non é unha tarefa doada. Nós, sempre que descubrimos algo en lugares de difícil acceso, poñémonos ao dispór dos técnicos da Xunta para acompañalos e levalos, cos nosos medios, ata o pé do xácigo. Pero nin así, as carpetas de “pendentes” non baixan. 

 

No noso colectivo case nos arrepentimos de facerlle o traballo á Administración, de facer centos de alegacións para que inclúan e corrixan a situación de centos de bens. Se non fora polo que é! Pero si, anóxamos que denunciemos unha tala sen permiso realizada por Unión-Fenosa no castro, catalogado, de Vilar de Ousón, en Becerreá, e a xefa do servizo de Patrimonio en Lugo nos mande unha carta dicíndonos que lle temos que indicar en que parcela se produciu a desfeita. Ou que despois de seis meses de denunciar o arrase dunha mámoa, catalogada, no parque empresarial de Friol, e que dende Cultura en Lugo nos comunicaran que xa lle enviaran a Santiago a proposta do inicio do procedemento sancionador, aínda non saibamos nada. Ou de que vaia para dous anos en que pedimos que se catalogara o relevo de Salcedo, na Pobra do Brollón, e que nos mareen dicíndonos, primeiro, que llo enviaron a estudar á Universidade de Santiago, e logo ao Museo do Castro de Viladonga; mentres, a peza continúa en mans privadas a pesares de que foi mercada con cartos públicos a principios dos anos setenta para o daquelas mesón do Cebreiro (cando pechou o mesón, os que o atendían, leváronna como “herencia”). Ou...

Iso si, se damos con algunha peza chamativa axiña nos cominan a que a entreguemos no centro de referencia da Xunta de Galicia. Vale, é o que facemos. Pero, para que? Para metela nunha caixa e que non se volva saber dela? E que pasa cos centos de pezas, que ben saben os de Patrimonio onde se atopan, que están en mans particulares e dese xeito? 

Por iso, e por moitísimo máis, cremos que as solucións aos gravísimos problemas que ten o Patrimonio en Galicia non pasa por poñer o carro antes ca os bois. Por moito que se xeolocalicen os sitios arqueolóxicos nada vai mudar se non se toman as medidas necesarias para protexelos. Se as Administracións Públicas non crean conciencia entre a poboación (e entre eles mesmos) da necesidade de valorar o noso, de defendelo, todo vai seguir igual. Se non se toman medidas para preservalos, nuns anos o único que estará xeolocalizado será o sitio onde antes houbo un monumento. Como quedar, non vai quedar nin a moura.